So sánh giá khách sạn

Chính sách Bảo mật

Chỉ có phiên bản tiếng Anh của chính sách bảo mật có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Các bản dịch được cung cấp chỉ phục vụ cho sự thuận tiện cho người dùng. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản dịch và bản tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ chiếm ưu thế.


Cam kết Bảo mật của chúng tôi

Quyền riêng tư của quý khách rất quan trọng và chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ quý khách.

Chính sách này giải thích cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và chia sẻ. Mục tiêu là sự minh bạch và hỗ trợ cho quý khách để quý khách hoàn toàn tin tưởng vào tính toàn vẹn của trải nghiệm duyệt web của mình.


Loại Thông tin nào Chúng tôi Thu thập

Dữ liệu Cá nhân Quý khách Cung cấp cho Chúng tôi

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi. Khi quý khách nhấp để đặt phòng, (tối thiểu) quý khách được yêu cầu cung cấp tên và địa chỉ email. Tùy thuộc vào đặt phòng của quý khách, chúng tôi cũng có thể yêu cầu địa chỉ nhà, số điện thoại, thông tin thanh toán, ngày tháng năm sinh, tên của bất kỳ khách nào đi cùng quý khách và bất kỳ tùy chọn nào (như sở thích bữa ăn và bất kỳ hạn chế di chuyển nào).

Ngoài ra còn có các trường hợp khác mà quý khách sẽ cung cấp thông tin cho chúng tôi. Ví dụ:-

 • Liên lạc với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
 • Mở tài khoản thành viên, cho phép quý khách truy cập vào các mức giá dành riêng cho thành viên, lưu các cài đặt cá nhân, tìm kiếm, danh sách mong muốn và quản lý đăng ký email của quý khách.
 • Khi tham gia vào các chương trình giới thiệu hoặc các chiến dịch tiếp thị khác, quý khách có thể phải cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân.

Thông tin về các Bên khác

Nếu quý khách đặt phòng cho người khác thông qua trang web này, quý khách có thể gửi thông tin cá nhân của người đó. Tuy nhiên, trách nhiệm của quý khách là đảm bảo rằng người hoặc những người mà quý khách đã cung cấp dữ liệu cá nhân biết rằng quý khách đã làm như vậy và đã hiểu và chấp nhận cách chúng tôi sử dụng thông tin của họ (như được mô tả trong tuyên bố về quyền riêng tư này)

Tự động Thu thập các Thông tin khác

Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin từ máy tính hoặc Thiết bị của quý khách khi quý khách truy cập trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Điều này xảy ra ngay cả khi quý khách không đặt phòng. Các thông tin này bao gồm địa chỉ IP, ngày và giờ quý khách truy cập các dịch vụ của chúng tôi, phần cứng, phần mềm hoặc trình duyệt internet quý khách sử dụng và thông tin về hệ điều hành của máy tính và cài đặt ngôn ngữ. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về các nhấp chuột và trang mà quý khách đã thấy. Khi quý khách đặt phòng, hệ thống của chúng tôi đăng ký thông qua đó có nghĩa là và từ trang web quý khách đã thực hiện đặt chỗ của mình.

Đối với người dùng thiết bị di động, chúng tôi cũng thu thập dữ liệu để xác định thiết bị di động, cài đặt và đặc điểm cụ thể của thiết bị, hiệu suất ứng dụng và các hoạt động khác của hệ thống.

Thông tin từ các Nguồn khác

Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về quý khách từ các nguồn khác. Các nguồn này bao gồm các đối tác kinh doanh, chẳng hạn như đối tác liên kết và các bên thứ ba độc lập khác, và mọi thứ chúng tôi nhận được từ họ có thể được kết hợp với thông tin do quý khách cung cấp. Khi quý khách sử dụng một số đối tác trong số này, quý khách cung cấp chi tiết đặt phòng cho đối tác kinh doanh của chúng tôi, sau đó họ sẽ chuyển tiếp chi tiết của quý khách cho chúng tôi.

Các Khách sạn và các bên thứ ba được chỉ định của họ có thể chia sẻ thông tin về quý khách với chúng tôi. Điều này có thể xảy ra nếu quý khách có câu hỏi hỗ trợ về đặt chỗ đang chờ xử lý hoặc khi xảy ra tranh chấp về đặt phòng của quý khách.

Thông tin Thanh toán

Nếu quý khách đặt phòng trực tiếp với khách sạn, được hỗ trợ bởi công cụ đặt phòng Revato, chúng tôi sẽ thu thập thông tin thanh toán từ quý khách, bao gồm số thẻ tín dụng, tên chủ thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực và địa chỉ thanh toán của quý khách. Chúng tôi sẽ lưu trữ an toàn (trong môi trường PCI-DSS được chứng nhận) và chuyển thông tin này đến nhà cung cấp đặt phòng du lịch để hoàn thành giao dịch. Xin lưu ý rằng nhà cung cấp sẽ xử lý thanh toán của quý khách, không phải chúng tôi. Quý khách đồng ý xem xét và sẽ bị ràng buộc bởi các chính sách và thủ tục của nhà cung cấp trước khi thực hiện đặt chỗ thông qua trang web này.

Thông tin Định vị và các Thông tin khác từ các Thiết bị

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí của quý khách nếu quý khách đã chỉ dẫn Thiết bị của mình gửi thông tin đó đến ứng dụng thông qua cài đặt quyền riêng tư trên Thiết bị đó. Khi quý khách sử dụng Ứng dụng trên Thiết bị, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin về quý khách, bao gồm thông tin vị trí, theo cách tương tự và cho các mục đích tương tự như khi quý khách sử dụng trang web này.

Quý khách có thể thay đổi cài đặt bảo mật của Thiết bị để tắt chức năng chia sẻ thông tin vị trí. Xin lưu ý rằng việc chia sẻ chia sẻ vị trí có thể ảnh hưởng đến một số tính năng nhất định của Ứng dụng của chúng tôi.


Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin của quý khách

Mục đích chung và Cơ sở pháp lý

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được về quý khách cho các mục đích chung dưới đây:

 • Để đăng ký và quản lý tài khoản của quý khách;
 • Để liên lạc với quý khách nói chung, bao gồm cung cấp thông tin về chúng tôi;
 • Để tạo thuận lợi cho việc đặt phòng khách sạn của quý khách;
 • Để trả lời các câu hỏi và bình luận của quý khách;
 • Để đo lường sự quan tâm và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và Trang web này;
 • Để tham gia tiếp thị trực tiếp hoặc thông báo cho quý khách về các ưu đãi đặc biệt và các sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn từ chúng tôi hoặc đối tác của chúng tôi mà quý khách có thể quan tâm phù hợp với tùy chọn đánh dấu của quý khách;
 • Để tùy chỉnh trải nghiệm của quý khách với chúng tôi, bao gồm tùy chỉnh quảng cáo được hiển thị cho quý khách trên các trang web khác;
 • Để có được thông tin từ quý khách, bao gồm các thông qua qua khảo sát;
 • Để giải quyết tranh chấp hoặc khắc phục sự cố;
 • Để ngăn chặn các hoạt động có thể bị cấm hoặc bất hợp pháp;
 • Để thực thi Điều khoản sử dụng của chúng tôi; và
 • Nếu có mô tả khác cho quý khách tại thời điểm thu thập

Để sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách như được mô tả ở trên, chúng tôi dựa vào các cơ sở pháp lý sau

 • Việc thực hiện hợp đồng: việc sử dụng thông tin của quý khách có thể cần thiết để thực hiện hợp đồng mà quý khách đã ký với chúng tôi. Ví dụ: nếu quý khách sử dụng dịch vụ của chúng tôi để đặt phòng trực tuyến, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của quý khách để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi để hoàn thành và quản lý việc đặt chỗ đó.
 • Lợi ích hợp pháp: chúng tôi có thể sử dụng thông tin của quý khách vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, như cung cấp cho quý khách các nội dung phù hợp nhất về trang web, email và bản tin để cải thiện và quảng bá sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và nội dung trên trang web của chúng tôi, và để quản lý và phát hiện gian lận và các mục đích pháp lý bao gồm tranh chấp giữa các đối tác thương mại của chúng tôi.

Chia sẻ Dữ liệu của quý khách với Bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý khách với các đối tượng sau:

 • Các nhà cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn các khách sạn hoặc đại lý bên thứ ba khác mà thực hiện đặt chỗ của quý khách. Qua trang web này và các trang web liên kết, tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp bên thứ ba được mô tả theo cách tương tự. Thông tin mà chúng tôi chia sẻ với các nhà cung cấp để tạo điều kiện đặt chỗ sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật hiện hành của nhà cung cấp, ngoại trừ thông tin thanh toán. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin thanh toán khi cần thiết cho đặt phòng du lịch thông qua hoặc được thực hiện trên trang web này và chúng tôi hạn chế việc sử dụng thông tin thanh toán của nhà cung cấp cho những mục đích này.
 • Quý khách phải xem lại chính sách bảo mật, điều khoản sử dụng và các chính sách khác của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ du lịch nào có sản phẩm và dịch vụ mà quý khách có thể mua thông qua trang web này. Xin lưu ý rằng các nhà cung cấp này cũng có thể liên hệ với quý khách khi cần thiết để có thêm thông tin về quý khách hoặc kế hoạch du lịch của quý khách, để tạo thuận lợi cho việc đặt vé du lịch của quý khách hoặc cho các mục đích khác phù hợp với các thực tiễn được mô tả trong chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của họ.
 • Nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp các dịch vụ hoặc chức năng thay mặt chúng tôi, bao gồm phân tích kinh doanh, xử lý thanh toán, dịch vụ khách hàng, tiếp thị, quan hệ công chúng, phân phối khảo sát và phòng chống gian lận. Chúng tôi cũng có thể ủy quyền cho nhà cung cấp bên thứ ba thu thập thông tin thay mặt chúng tôi, bao gồm, ví dụ như cần thiết để vận hành các tính năng của Trang web của chúng tôi hoặc để tạo điều kiện cho việc cung cấp các quảng cáo trực tuyến phù hợp với sở thích của quý khách. Các nhà cung cấp bên thứ ba có quyền truy cập và chỉ có thể thu thập thông tin khi cần để thực hiện các chức năng của họ.
 • Các đối tác kinh doanh là các đối tác mà chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cho nhau. Quý khách có thể biết khi nào một bên thứ ba tham gia vào một sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý khách đã yêu cầu bởi vì tên của họ sẽ xuất hiện cùng với chúng tôi hoặc xuất hiện riêng. Nếu quý khách chọn truy cập các dịch vụ tùy chọn này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về quý khách, bao gồm thông tin cá nhân của quý khách, với những đối tác đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát hoạt động bảo mật của các đối tác kinh doanh bên thứ ba này và họ có thể tham gia tiếp thị trực tiếp cho quý khách.
 • Trang web được liên kết: Nếu quý khách được giới thiệu đến trang web này từ một trang web khác, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đăng ký của quý khách, chẳng hạn như tên, địa chỉ email của quý khách với trang web giới thiệu đó. Chúng tôi không đặt ra giới hạn về việc sử dụng thông tin cá nhân của trang web giới thiệu và chúng tôi khuyến khích quý khách xem chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào đã giới thiệu quý khách đến trang web này.
 • Văn phòng địa phương của quý khách: Để hỗ trợ việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, các chi tiết của quý khách có thể được chia sẻ với các công ty con và các tổ chức liên quan của nhóm doanh nghiệp hoạt động như nhà cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, bao gồm liên quan đến các dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của quý khách nếu chúng tôi tin rằng, theo quyết định riêng của chúng tôi, việc tiết lộ đó là cần thiết:

 • tuân thủ các trát đòi hầu tòa hợp pháp và có hiệu lực thi hành, lệnh của tòa hoặc quy trình pháp lý khác; thiết lập hoặc thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi; để bảo vệ chống lại các khiếu nại pháp lý; hoặc theo quy định của pháp luật. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi bảo lưu quyền đưa ra hoặc từ bỏ bất kỳ sự phản đối pháp lý hoặc quyền nào mà chúng tôi có;
 • điều tra, ngăn chặn hoặc hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc nghi ngờ bất hợp pháp; bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của công ty này và các công ty con, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác; và liên quan đến Điều khoản Sử dụng của chúng tôi và các thỏa thuận khác; hoặc
 • liên quan đến giao dịch của công ty, chẳng hạn như thoái vốn, sáp nhập, hợp nhất hoặc bán tài sản hoặc trong trường hợp không có khả năng như phá sản.

Ngoài những điều đã nêu ở trên, quý khách sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân của quý khách sẽ được chia sẻ với bên thứ ba và quý khách có thể chọn không cho phép chúng tôi chia sẻ các thông tin đó.


Bảo vệ Thông tin của Quý khách

Chúng tôi lưu giữ Thông tin của quý khách trong bao lâu

Chúng tôi có thể lưu giữ một số thông tin nhất định liên quan đến tài khoản của quý khách trong lưu trữ của chúng tôi, bao gồm cho mục đích phân tích cũng như tính toàn vẹn của hồ sơ lưu trữ. Khoảng thời gian mà chúng tôi lưu giữ thông tin của quý khách phụ thuộc vào mục đích mà chúng tôi đã thu thập và sử dụng các thông tin đó.

Chúng tôi sẽ không lưu giữ thông tin cá nhân của quý khách lâu hơn mức cần thiết cho mục đích kinh doanh của chúng tôi hoặc cho các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi có thể lưu giữ một số thông tin trong một khoảng thời gian sau khi quý khách ký hợp đồng với chúng tôi hoặc yêu cầu xóa thông tin, nếu điều này là cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc thực hiện, bảo vệ hoặc thiết lập các quyền hợp pháp.

Quý khách có thể Kiểm soát Thông tin Quý khách đã Cung cấp cho Chúng tôi bằng cách nào

Quyền và lựa chọn của quý khách liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin của quý khách:

 • Quý khách có thể chọn không cung cấp các thông tin cá nhân của quý khách cho chúng tôi, mặc dù các thông tin đó có thể cần thiết để tận dụng các tính năng nhất định được cung cấp trên trang web này.
 • Quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân nào mà chúng tôi lưu giữ về quý khách bằng cách nhấp vào đây.
 • Chúng tôi hoan nghênh quý khách đã cập nhật các thông tin cá nhân mà có liên quan đến mục đích sử dụng, chính xác và đầy đủ. Quý khách có thể xem lại, bổ sung hoặc cập nhật các thông tin mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách truy cập trang Cá nhân của quý khách trên Trang web của chúng tôi. Tính năng này chỉ khả dụng nếu quý khách đã tạo tài khoản.
 • Quý khách cũng có thể thêm hoặc cập nhật thông tin và đóng tài khoản của mình như được mô tả ở trên. Nếu quý khách quyết định đóng tài khoản của mình, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt tài khoản của quý khách và xóa thông tin tiểu sử của quý khách.
 • Quý khách có thể xóa thông tin của mình bằng cách nhấp vào đây.
 • Chúng tôi sẽ gửi cho quý khách một email để xác nhận yêu cầu của quý khách. Xin lưu ý rằng sau khi quý khách xóa thông tin của mình, quý khách sẽ không thể đăng nhập hoặc truy cập vào bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, quý khách có thể mở một tài khoản mới bất cứ lúc nào.
 • Khi quý khách đăng ký làm thành viên của trang web này, quý khách sẽ có cơ hội cung cấp cho chúng tôi các tùy chọn tiếp thị của mình, và sẽ được lựa chọn xem quý khách có muốn nhận thông điệp tiếp thị qua email từ chúng tôi hay không. Là thành viên đã đăng ký, quý khách có thể sửa đổi các lựa chọn của mình bất kỳ lúc nào thông qua Cài đặt email trên trang Tiểu sử của quý khách.
 • Cho dù đăng ký làm thành viên hay không, quý khách cũng có cơ hội hủy đăng ký nhận tin nhắn quảng cáo trong bất kỳ email nào mà chúng tôi gửi.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể gửi cho quý khách các liên lạc khác, bao gồm thông báo dịch vụ và thông báo quản trị liên quan đến tài khoản của quý khách.

Cách Chúng tôi Bảo vệ Thông tin của Quý khách

Chúng tôi tuân thủ các quy trình hợp lý để ngăn chặn việc truy cập trái phép và lạm dụng dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi sử dụng các quy trình kiểm tra và công nghệ phù hợp để bảo vệ và đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân mà quý khách cung cấp cho chúng tôi. Mặc dù không có trang web nào có thể đảm bảo tính bảo mật, chúng tôi đã triển khai và duy trì các biện pháp vật lý, hành chính, kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp cho chúng tôi để ngăn ngừa các truy cập trái phép hoặc trái pháp luật, can thiệp, sửa đổi, sử dụng hoặc tiết lộ, thay đổi hoặc hủy hoại.

Chỉ những nhân viên được ủy quyền mới được phép truy cập dữ liệu cá nhân trong quá trình thực hiện công việc và họ chỉ có thể truy cập các dữ liệu phục vụ các chức năng kinh doanh được cấp phép. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng mã hóa khi truyền các thông tin cá nhân giữa hệ thống của quý khách và hệ thống của chúng tôi, và giữa các bên mà chúng tôi chia sẻ thông tin nhạy cảm, đồng thời chúng tôi sử dụng tường lửa và hệ thống phát hiện xâm nhập để giúp ngăn chặn những người không được phép truy cập vào thông tin của quý khách.

Thông tin về Trẻ em

Các đối tượng dưới 18 tuổi không được sử dụng các Dịch vụ này. Chúng tôi không cố ý thu thập Thông tin Cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi và sẽ xóa bất kỳ thông tin nào chúng tôi đã thu thập hoặc nhận được không được cung cấp bởi hoặc có sự đồng ý rõ ràng thay mặt cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ.


Liên kết bên ngoài

Trang web này có thể bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Nếu quý khách truy cập các trang web khác từ các liên kết được cung cấp trên Trang web của chúng tôi, các đơn vị khai thác của các trang web đó có thể thu thập thông tin từ quý khách và chúng sẽ được sử dụng theo chính sách bảo mật của họ. Quý khách nên kiểm tra các điều khoản về bảo mật được đăng trên các trang web khác để hiểu các quy trình thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ.


Chuyển tiền Quốc tế

Chúng tôi có nghĩa vụ phải thông báo cho quý khách về các chuyển khoản quốc tế. Tại mọi thời điểm, chúng tôi rất cẩn trọng khi tiến hành thẩm định cẩn thận các nhà thầu phụ chuyên nghiệp của chúng tôi, ban hành các thông tin thích hợp và kiểm soát kiểm toán và bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách. Xét cho cùng - đó là danh tiếng của chúng tôi mà quý khách đặt sự tự tin tưởng.

Thông tin của quý khách sẽ được lưu trữ và xử lý bởi các máy chủ của chúng tôi có thể được đặt bên ngoài quốc gia / khu vực mà quý khách cư trú trong và ngoài bất kỳ hiệp hội đa quốc gia nào (bao gồm cả khu vực Kinh tế Châu Âu). Ngoài ra, một số công ty, đại lý và nhà thầu bên thứ ba mà chúng tôi thuê thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi có thể cần nhận và\hoặc chuyển thông tin cá nhân của quý khách, trên phạm vi quốc tế, để cung cấp dịch vụ của họ.

Một số vùng lãnh thổ có thể không có các luật về quyền riêng tư toàn diện như những quy định được nêu trong chính sách bảo mật này hoặc như được quy định tại nơi cư trú của quý khách. Các tổ chức mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân có thể cư trú tại các quốc gia không có sự bảo vệ tương tự sẽ áp dụng theo luật địa phương của quý khách và quý khách không thể tìm cách giải quyết trong khu vực pháp lý thay thế.

Chúng tôi xác nhận rằng tất cả các thông tin thanh toán LUÔN được lưu trữ trong môi trường công nghệ theo tiêu chuẩn PCI-DSS được kiểm toán bên ngoài và KHÔNG được phát hành cho bất kỳ bên nào khác ngoài đơn vị điều hành khách sạn mà quý khách có giao kèo.

Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và cung cấp thông tin cá nhân của quý khách cho chúng tôi, quý khách đồng ý rằng thông tin cá nhân của quý khách, nếu được cung cấp, sẽ được chuyển ra ngoài quốc gia hoặc đa quốc gia của quý khách, theo chính sách bảo mật này.


Additional Disclosures for California Consumers

These disclosures describe how we collect, use, process, and disclose personal information of California consumers and the rights you may have under California law. These disclosures are intended to supplement this Privacy Policy with information required by the California Consumer Privacy Act.

California law requires that we describe the personal information we collect about California consumers, including by identifying specific categories of information. As we describe in more detail in the “What Kind of Information We Collect” section of the Privacy Policy, we have collected the following categories of personal information in the past 12 months:

 • Identifiers such as contact information, name, email, IP address, or payment information
 • Commercial information such as transaction history
 • Device, usage and internet or other electronic network activity information such as information about your device type, browser settings or interactions with our sites
 • Geolocation data, where legally permitted
 • Audio recordings such as when you contact our customer service team
 • Inferences about your preferences and interests from data we collect in order to provide and personalize our services and tailor the offers we and our partners provide to you

For information about the categories of sources from which we obtain personal information, or for additional details about the specific types of personal information we collect, please refer to the “What Kind of Information We Collect” section of the Privacy Policy. For information about our purpose(s) for collecting, or possibly sharing your personal information, please refer to the “How We Use Your Information” section of the Privacy Policy.

We may share your personal information with third parties as described in the “Share Your Data With a Third Party” section of the Privacy Policy. California law also requires that we provide you with information about certain disclosures of personal information to third parties, where the disclosure involves monetary or other consideration. California treats these disclosures as “sales” of information, even if no money changes hands. Some of the disclosures we make constitute “sales” under California law and involve the disclosure of the following types of personal information:

 • Identifiers
 • Commercial information
 • Internet activity
 • Geolocation data, where legally permitted
 • Inferences

We also disclose certain personal information for “business purposes,” such as disclosures to service providers who assist us with securing our Services or delivering marketing messages and advertisements. We disclose the following types of personal information for our business purposes:

 • Identifiers
 • Commercial information
 • Internet activity
 • Geolocation data, where legally permitted
 • Audio recordings
 • Inferences

California law grants certain rights to California consumers. These include the rights to:

 • Access specific pieces of personal information
 • Learn about how we process and share personal information
 • Request deletion of personal information
 • Opt out of “sales,” as that term is defined under California law
 • Not to be denied goods or services for exercising these rights

You may exercise your right to opt out of “sales” by clicking this link and following the instructions: Do Not Sell My Info. To exercise your other rights under California law, please contact us using our feedback form.

If you are an authorised agent wishing to exercise rights on behalf of a California consumer, please contact us using our feedback form along with a copy of the consumer’s written authorisation designating you as their agent.

Please note that we may need to verify your identity before completing your rights request.


Những thay đổi với Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc sửa đổi Chính sách Bảo mật này trong tương lai. Chúng tôi sẽ lưu ý ngày sửa đổi được thực hiện lần cuối đối với Chính sách Bảo mật này ở cuối trang này, và mọi sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày làm việc thứ ba sau khi chính sách này được công bố. Chúng tôi khuyên quý khách nên kiểm tra Chính sách Bảo mật này để xem lại phiên bản mới nhất.


Cách thức Liên hệ với Chúng tôi

Để xem lại dữ liệu hoặc xóa yêu cầu - vui lòng liên hệ.

Nếu vấn đề của quý khách phức tạp, Chuyên viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi cam kết giải quyết bất kỳ mối lo ngại nào mà quý khách có thể có như xử lý, sử dụng, tiết lộ hoặc quản lý thông tin cá nhân của quý khách.

Quý khách có thể liên hệ với Nhân sự Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi bằng điện tử hoặc qua đường bưu điện bằng cách sử dụng các chi tiết bên dưới.

Electronically - click here

Theo Bài đăng:

(Dành cho Cư dân bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu)

Data Protection Officer (Chuyên viên Bảo vệ Dữ liệu)
c\o HotelsCombined Pty Ltd
Level 12, 64 York Stree
Sydney NSW Úc 2000

(Dành cho Cư dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu; đại diện EU của chúng tôi)

Momondo A/S
Løvstræde
1DK-1152 Copenhagen K | Đan mạch

Chúng tôi sẽ nỗ lực một cách hợp lý để điều tra mối quan tâm của quý khách, khắc phục mọi vấn đề phát sinh từ việc chúng tôi không tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật và chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách về kết quả một cách nhanh nhất có thể.


Thông tin Pháp lý

Trong chính sách này 'chúng tôi', 'cho chúng tôi' và 'của chúng tôi' đề cập đến bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào (bao gồm cả di động) thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi HotelsCombined Pty Ltd (ABN 61 122 130 554), một công ty được thành lập tại Úc, với vai trò là Đại lý, hoặc Người ủy nhiệm, hoặc dưới Quyền thay mặt cho một bên khác, tùy từng trường hợp.

Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 25/10/2019

Tìm khách sạn

Phòng 1:

2 Người lớn thay đổi thiết lập

Chúng tôi tìm thấy nhiều khách sạn hơn

So sánh tất cả các trang web du lịch hàng đầu chỉ trong một tìm kiếm đơn giản và chỉ tìm thấy những gì bạn đang tìm. Thật quá dễ dàng.

Đảm bảo giá tốt nhất

Không thu phí đặt phòng, không tăng giá. Đó là lời hứa của chúng tôi với bạn.

Khách lữ hành yêu thích chúng tôi

Trên 400 triệu khách lữ hành tin tưởng vào chúng tôi để tìm cho họ deal khách sạn giá tốt nhất năm ngoái.

© 2020