So sánh giá khách sạn

Điều khoản Sử dụng


Điều khoản Sử dụng này quy định những điều khoản theo đó HotelsCombined Pty Ltd ACN 122 130 554 (chúng tôi, cho chúng tôi hoặc của chúng tôi) cung cấp quyền truy cập vào Trang mạng và Thông tin.

1. Định nghĩa

Trong Điều khoản Sử dụng này:

Thông tin có nghĩa là tất cả những thông tin có trên Trang mạng, trong đó bao gồm:

 1. phòng khách sạn còn trống;
 2. giá phòng khách sạn;
 3. mô tả và hình ảnh về khách sạn;
 4. tiện nghi khách sạn;
 5. đánh giá của khách hàng; và
 6. bình luận của ban biên tập;

Mục đích Được phép có nghĩa là mục đích so sánh giá phòng khách sạn và các dịch vụ liên quan tới việc đặt phòng và/hoặc thu xếp du lịch lữ hành, nhưng không bao gồm bất cứ hành động tái xuất bản hoặc tái cung cấp Thông tin hay bất cứ phần nào của Thông tin cho người tiêu dùng dưới bất cứ hình thức điện tử nào;

Chào hàng của Bên thứ ba có nghĩa là những hàng hóa và dịch vụ được một bên thứ ba chào bán;

Trang mạng có nghĩa là trang mạng (website) đặt tại địa chỉ hotelscombined.vn.


2. Truy cập

Khi truy cập Trang mạng, Quý khách:

 1. đồng ý tuân theo Điều khoản Sử dụng này; và
 2. đảm bảo rằng Quý khách đã đủ 18 tuổi.

3. Hoạt động bị cấm

Quý khách không được:

 1. tái sản xuất dưới hình thức tài liệu, xuất bản, trình diễn công khai, thông tin tới công chúng hoặc sửa chữa Thông tin hay bất cứ phần nào của Thông tin cho mục đích khác với Mục đích Được phép;
 2. truy cập hoặc theo dõi Thông tin hay bất cứ phần nào của Thông tin bằng những chương trình robot, spider, scraper hay những phương tiện tự động hóa khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi;
 3. vi phạm các quy định hạn chế nêu tại các thông báo loại trừ robot (robot exclusion headers) trên Trang mạng hoặc đi vòng hay tìm cách né tránh các biện pháp khác được sử dụng để chống hoặc hạn chế việc truy cập Trang mạng;
 4. thực hiện bất cứ hành động nào tạo ra hoặc có thể tạo ra nội dung tải lớn một cách không hợp lý hoặc không tương xứng trên cơ sở hạ tầng của chúng tôi;
 5. cố gắng thay đổi, biên dịch, chỉnh sửa, hiệu đính, giải mã (decompile), tháo mở (disassemble) hoặc thiết kế đối chiếu (reverse engineer) bất cứ chương trình phần mềm nào được chúng tôi sử dụng liên quan tới Trang mạng.

4. Bồi thường

Quý khách chịu trách nhiệm bồi thường cho chúng tôi đối với mọi chi phí, yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, trách nhiệm chi trả, chi phí, hư hỏng và tổn thất phát sinh bởi việc Quý khách sử dụng Thông tin hoặc một phần của Thông tin vào bất cứ mục đích nào khác ngoài Mục đích Được phép.


5. Xác minh Thông tin và chịu trách nhiệm rủi ro

5.1 Xác minh Thông tin

Quý khách phải xác minh độ chính xác của Thông tin trước khi chấp nhận hoặc sử dụng Chào hàng của Bên thứ ba.

5.2 Chịu trách nhiệm về rủi ro

Quý khách chịu trách nhiệm đối với mọi rủi ro liên quan tới việc:

 1. sử dụng Trang mạng và Thông tin; và
 2. chấp nhận và sử dụng Chào hàng của Bên thứ ba.

6. Không đảm bảo

Chúng tôi không đảm bảo:

 1. độ chính xác, chất lượng, mức độ hoàn chỉnh hay mức độ tin cậy của Trang mạng, Thông tin và bất cứ Chào hàng của Bên thứ ba nào;
 2. rằng Trang mạng và Thông tin sẽ không có sai sót, không chứa virus, không bị gián đoạn hoạt động hoặc không bị sử dụng trái phép hay bị hacker tấn công.

7. Trách nhiệm pháp lý

7.1 Giới hạn

Trong phạm vi của những điều khoản quy định bởi Đạo Luật về Thông Lệ Thương Mại (Trade Practices Act) 1974 (Cth) áp dụng cho những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bất cứ hành vi vi phạm nào liên quan đến những điều khoản đó được giới hạn ở việc cung cấp lại dịch vụ hoặc trả chi phí để những dịch vụ đó được cung cấp lại.

7.2 Loại trừ

Trừ những điều khoản không thể loại trừ theo luật định, tất cả những điều khoản khác với những điều khoản đã được nêu rõ trong Điều khoản Sử dụng này đều bị loại trừ.

7.3 Trách nhiệm chi trả tối đa

Căn cứ theo điểm 7.1 nêu trên, trách nhiệm chi trả tổng cộng tối đa của chúng tôi đối với Quý khách được giới hạn ở mức $AU100.

7.4 Loại trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý (dù theo hợp đồng, do sai lầm cá nhân hay nguyên nhân nào khác) cho bất cứ hư hại hoặc tổn thất gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hay có tính hệ quả nào, trong đó bao gồm mất lợi nhuận, có thể xảy ra theo Điều khoản Sử dụng này.


8. Điều khoản chung

8.1 Thông hiểu hoàn toàn

Điều khoản Sử dụng này hàm chứa sự thông hiểu hoàn toàn giữa các bên và thay thế cho bất cứ thông tin nào đã trao đổi từ trước giữa các bên.

8.2 Sửa đổi và thay đổi

Chúng tôi có thể điều chỉnh hoặc thay đổi Điều khoản Sử dụng này vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

8.3 Luật điều chỉnh và quyền hạn xét xử

Điều khoản Sử dụng này tuân theo và phải được hiểu theo pháp luật hiện hành tại New South Wales. Quý khách tuân theo quyền lực pháp lý tối cao của tòa án thuộc Tiểu bang này và Liên bang Úc đối với mọi vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan tới Điều khoản Sử dụng này.

Tìm khách sạn

Phòng 1:

2 Người lớn thay đổi thiết lập

Chúng tôi tìm thấy nhiều khách sạn hơn

So sánh tất cả các trang web du lịch hàng đầu chỉ trong một tìm kiếm đơn giản và chỉ tìm thấy những gì bạn đang tìm. Thật quá dễ dàng.

Đảm bảo giá tốt nhất

Không thu phí đặt phòng, không tăng giá. Đó là lời hứa của chúng tôi với bạn.

Khách lữ hành yêu thích chúng tôi

Trên 400 triệu khách lữ hành tin tưởng vào chúng tôi để tìm cho họ deal khách sạn giá tốt nhất năm ngoái.

© 2020