Best Price Guarantee
Chúng tôi muốn Quý khách chỉ phải trả mức giá thấp nhất có thể cho phòng khách sạn của mình. Nếu sau khi đã thực hiện đặt phòng với một trang có trên HotelsCombined Quý khách tìm thấy một mức giá thấp hơn được chào trực tuyến đối với phòng khách sạn của mình, chúng tôi sẽ hoàn lại phần chênh lệch miễn là giá đó có trên một trang mạng mà:
 • Những trang đặt phòng khác có trên HotelsCombined, và
 • Khác với trang mạng chính thức của khách sạn hoặc bất kỳ trang mạng nào do khách sạn trực tiếp vận hành, có thể truy cập từ trang khách sạn trên HotelsCombined, thông qua liên kết "trang web chính thức".
Quý khách phải liên hệ với chúng tôi trong vòng 24 giờ sau khi thực hiện đặt phòng để đủ điều kiện hưởng Bảo Đảm Giá Rẻ Nhất.
Các điều kiện sau áp dụng:
 1. Mức giá thấp hơn phải có trên trang mạng không tham gia vào quá trình so sánh của HotelsCombined.
 2. Quý khách phải đặt phòng của mình với nhà cung cấp dịch vụ đặt phòng báo giá tốt nhất thông qua HotelsCombined.
 3. Do giá phòng khách sạn có thể thay đổi thường xuyên, Quý khách cần liên lạc với chúng tôi trong vòng 24 giờ kể từ khi mua phòng khách sạn từ nhà cung cấp dịch vụ đặt phòng có báo giá thấp nhất thông qua HotelsCombined. Vui lòng có những thông tin sau: tên của Quý khách, mã số đặt phòng, bản sao của email xác nhận/phiếu mua hàng và trang web nơi có mức giá thấp hơn.
 4. Chính sách đảm bảo giá không áp dụng cho các yêu cầu đặt phòng trong cùng ngày.
 5. Chính sách đảm bảo giá chỉ áp dụng đối với mức giá phòng thấp hơn đang cho phép đặt trực tuyến. Giá phòng trực tuyến thấp hơn này phải đang ở tình trạng cho phép đặt khi chúng tôi xác minh đề nghị hoàn tiền chênh lệch của Quý khách, trong vòng 24 giờ.
 6. Giá thấp hơn phải được tìm thấy trực tuyến cho loại phòng tương đương tại cùng khách sạn đã được đặt với nhà cung cấp dịch vụ đặt phòng có báo giá tốt nhất thông qua HotelsCombined với cùng ngày nhận phòng và trả phòng cũng như các điều kiện đặt phòng giống nhau.
 7. Mức giá phòng thấp hơn phải được tính bằng cùng một loại tiền tệ.
 8. HotelsCombined sẽ chỉ hoàn tiền phần giá chênh lệch giữa mức giá tìm thấy trên trang của nhà cung cấp đặt phòng báo giá thấp nhất có tham gia HotelsCombined và mức giá thấp hơn nếu yêu cầu đặt phòng của Quý khách thông qua nhà cung cấp tham gia HotelsCombined đã hoàn tất và không bị hủy cũng như không xảy ra trường hợp không đến nhận phòng.
 9. "Đảm bảo giá rẻ nhất" không áp dụng cho những phòng khách sạn được đặt thông qua hoặc kết hợp với mức giá áp dụng cho thành viên, cho khách lưu trú thường xuyên, điểm khách hàng trung thành hoặc những chương trình kiểu "tặng thưởng" khác hay chương trình khuyến mãi đặc biệt của khách sạn nơi Quý khách đặt phòng. Mức giá thấp hơn có trên các trang mạng không minh bạch nơi tên chính xác của khách sạn chỉ được biết sau khi đã đặt phòng cũng không được áp dụng chính sách đảm bảo giá này.
 10. Nếu yêu cầu bồi thường của Quý khách thành công, "Hoàn tiền chênh giá" sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày sau ngày trả phòng trong yêu cầu đặt phòng mà Quý khách đã thực hiện với nhà cung cấp dịch vụ đặt phòng báo giá tốt nhất có trên HotelsCombined.
 11. Việc thanh toán có thể thực hiện vào tài khoản PayPal.